Јавне набавке

Јавне набавке


ЈАВНА НАБАВКА - Радови на крову ..................................................  мај 2017.
 Овде можете преузети одговарајућа документа:
- Питања и одговори везани за конкурсну документацију
- Измене и допуне конкурсне документације
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
- Позив за подношење понуда 
- Конкурсна документација

 


ЈАВНА НАБАВКА - за набавку електричне енергије .....................................  мај 2017.
 Овде можете преузети одговарајућа документа:
- Одлука о закључењу оквирног споразума
- Позив за подношење понуда
- Конкурсна документација