ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ

  1. Богуновић Биљана (руководилац тима)
  2. Квашчев Маја
  3. Маринков Илонка
  4. Дивљаков Олгица
  5. Радишић Љубиша
  6. Иветић Борко
  7. Чилег Шандор