ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА

  1. Крстин Дарко (руководилац тима)
  2. Јамбор Естер
  3. Ракић Милана
  4. Марков Кристијан
  5. Козић Мирко
  6. Такарич Роберт
  7. Бодирога Зорица
  8. Рајновић Дубравка
  9. Кирћански Саша
  10. Керлета Александра