ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ

  1. Русовац Дејан (руководилац тима)
  2. Ракић Олгица
  3. Чисар Кристина
  4. Марков Љиљана
  5. Келемен Имре
  6. Чавић Александра
  7. Цини Золтан