ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 1. Гавански Јелена (руководилац тима)
 2. Вукобратовић Светлана
 3. Влајнић Ђорђе
 4. Милинков Олгица
 5. Шереш Теодора
 6. Џефердановић Миљан
 7. Тот Маја
 8. Булик Драгана
 9. Вуков Ивана
 10. Шупут Верица
 11. Молкуц Соња
 12. Болозан Срђан
 13. Бабић Горан