Értesítő

Tisztelt igazgató, kedves végzős diákok és osztályfőnökök!

 

A nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Középiskola szeretettel meghívja önöket abból a célból, hogy megismertesse Önökkel az intézmény keretein belül folyó munkát, betekintést nyújtson az oktatás folyamatának milyenségébe, bemutassa a szaktermek felszereltségének állapotát, valamint, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a két magyar nyelven is elérhető szakirányon folyó képzésről.

Jelentkezéseiket erre a címre: Nép front ut. 1, Nagybecskerek,

e-mailre : teslazr@teslazr.edu.rs

vagy telefonszámra: iskolaigazgató 023-511-376, igazgatóhelyettes  023-535-548  várjuk.

Értesítsenek bennünket látogatásuk időpontjáról, mi alkalmazkodunk Önökhöz.

Tisztelettel,

Dr. Szervó Mária,

iskolaigazgató

 

foto 1

foto 2

foto 3

PETŐFI A SZÍVÜNKBEN

 

2016. március 9-én a muzslyai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület nagytermében megrendezésre került a már hagyományos Petőfi a szívünkben elnevezésű szavalóverseny. Iskolánkat két diák képviselte kiváló eredménnyel. Márton Leonárd, első osztályos tanuló első helyezést ért el, a Van-e egy marok föld… című verssel, míg Csüllög Áron, másodikos tanuló második lett a Csatadal című verssel. A díjazottak könyvjutalomban részesültek.

 

fotke iz pozorišta

fotke iz pozorišta2

SZÍNHÁZLÁTOGATÁSSAL ÖSSZEKÖTÖTT KIRÁNDULÁS ÚJVIDÉKEN

 

2016. március 3-án került sor arra az újvidéki kirándulásra, melyet a Bánk bán című előadás megtekintésével kötöttünk egybe. Iskolánk magyartanárai, Tóvízi Gabriella és Cini Zoltán, valamint Szervó Mária iskolaigazgató, és Melegi Zoltán igazgatóhelyettes is elkísérték a diákokat. A városközpont, és az Újvidéki Színház előadásának megtekintése után, lehetőség nyílt arra, hogy a tanulók a színészekkel is lefényképezkedhessenek. A jókedvet az éppen eleredő eső sem rontotta el.

 

 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

2015. december 9-én iskolánk tanulói az Újvidéki Színházban jártak, ahol a Neusatzer Cabaret című előadást élvezhették. A diákokkal tartottak iskolánk magyartanárai, Tóvízi Gabriella és Cini Zoltán, valamint Szervó Mária, iskolaigazagtó. Az előadás előtt alkalom adódott az ünnepi hangulatba öltözött városközpont megtekintésére is.

12359670_943742785661014_852315529_o

Szabó György verseny

A nagybecskereki B. Szabó György tiszteletére megszervezett versenyre három tanulóm pályázott a III6m osztályból. Közülük Pálfi Krisztián 2., Tóth Kornélia viszont 3. helyezést ért el a középiskolások kategóriájában. Fogalmazást kellett írniuk, öt témából választhattak.

  1. november 6-án egy szép irodalmi est keretén belül a Petőfi Sándor nagybecskereki Művelődési Egyesületben, sor került az emléklapok és az ajándékkönyvek átadására. Gyermekeimmel is részt vettünk ezen a szép, immár hagyományossá vált műsoron, megemlékezésen.

Tóvízi Gabriella, magyartanár

A zentai Mécsvirág együttes rendhagyó irodalomórája

12273077_10205309038026380_1394760258_n12278135_10205309037226360_1404157483_n

 

 

A zentai Mécsvirág Folyók fölött című rendhagyó irodalomóráját  2015. november 17-én láthatták meg iskolánk diákjai. Kb. 90 diák nézte meg ezt a színvonalas előadást, melynek az volt a célja, hogy bemutassa a kortárs vajdasági magyar szerzők gyöngyszemeit. Fiatalos  és szórakoztató előadás volt. A gyerekek valóban élvezték.

Tóvízi Gabriella, magyartanár

A MUZSLYAI EMMAUSZ (FIÚ)KOLLÉGIUM ÉS A BOLDOGASSZONY ISKOLANŐVÉREK NAGYBECSKEREKI LEÁNYKOLLÉGIUMA

cccccccccccccc

A Szórvány Alapítvány 2004 márciusában alakult meg a Délvidéken (Vajdaság – Szerbia), az egyházi diákkollégiumok támogatására. Legfontosabb célunk az anyanyelven történő (tovább)tanulás népszerűsítése a nagy kiterjedésű délvidéki szórvány területeken, hogy a magyar gyerekek minél tovább tanulhassanak anyanyelvükön. Ebben külön figyelemmel támogatjuk a szegény sorsú, hátrányos helyzetű, messziről utazó diákokat.

Az EMMAUSZ KOLLÉGIUM ÉS A BOLDOGASSZONY ISKOLANŐVÉREK NAGYBECSKEREKI LEÁNYKOLLÉGIUMA az anyanyelvükön továbbtanulni vágyó fiataloknak bentlakást és magyar közösséget biztosít. Csak így van esély arra, hogy a magyar anyanyelvű közoktatás sorvadása megálljon, hogy kialakuljon egy nemzeti elkötelezettségű szilárd keresztény erkölcsi alapokkal rendelkező magyar értelmiségi réteg, amely hozzájárul a délvidéki magyarság megmaradásához. A délvidéki magyarok egyharmada szórványban (Bánságban, Nagybecskerektől délre, kelet-Bácskában és a Szerémségben) él, egymástól óriási távolságokra, jócskán keveredve más nemzetekkel, és nagyon erős asszimilációnak kitéve. A mai déli magyar országhatártól a legdélebbi magyarok lakta falvakig, Székelykevéig, Sándoregyházáig majdnem akkora a távolság, mint Magyarország szélessége. A II. világháború után a hatalom elvette az egyházak javaival együtt az intézményeit, és a mai napig nem szolgáltatta vissza. Nincsenek önáló magyar oktatási intézmények (mint Erdélyben), az iskolák vegyes tagozatokkal működnek, egyre kevesebb magyar osztállyal. A déli szórványban, a rendszerváltás után, még a 90-es években is bezártak néhány magyar tagozatot. Nagybecskerek földrajzi és kulturális értelemben ia a délvidéki szórványmagyarság központja. Itt működött 1920-ig a nagy multú Piarista Gimnázium, ahonnan a magyarországi cserkészet is kiindult, és 1945-ig a Misszonyunk Szegény Iskolanővérek iskolája. Itt van a bánáti egyházmegye püspöki székhelye is. A kilencvenes évek elejére a magyar anyanyelvű középiskolai oktatás annyira elsorvadt, hogy már csak a gimnáziumban működött egy magyar tagozat. Innen délebbre már sehol nincsen magyar középiskolai oktatás.

Bővebb információt itt kaphatnak:

Ballagás

11312645_10204399122119051_1436894682099993458_o

Május 28-án általam megszervezésre került a hagyományossá vált ballagás. A IV3m osztály tagjait (Fái Martinát, Bada Tímeát, Lehocki Gergelyt, Ladik Albertet, Rácz Arnoldot, Szemerédi Árpádot, Palatinus Dávidot, Kátai Norbertet, Boc Alexandart, Juhász Andrást, Nagy Zoltánt, Szántó Szilvesztert, Mezei Benediket, Koródi Árpádot és Antalt Kálmánt) kísérte ki a II7m és a III7m osztály. Szavalatok, búcsúbeszédek, zeneszámok hangzottak el, amit az osztályról készült prezentáció, majd az igazagató és az osztályfőnök beszéde zárt. Mottóul az Őrizd az álmod míg élsz zeneszámmal búcsúztak a negyedikesek.

Tóvízi Gabriella, magyartanár

 

Középiskolások Művészeti Vetélkedője

Iskolánkban, 2015. március 19-én került megszervezésre a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének (KMV) elődöntője. A nagybecskereki középiskolások vettek részt a versenyen.
A verseny két részből állt: a beszédművészeti, valamint az írásművészeti részből. A tanulók több műfajban versenyezhettek. Minden kategóriából ketten juthattak tovább.
Három tagú zsűri bírálta a résztvevőket. A zsűri tagjai: Kovács Jolánka (magyartanár), Varga Katalin (magyartanár), és Balázs Béla (szerkesztő).
Iskolánkat hat tanuló képviselte. Közülük Pálfi Krisztián két első helyezést ért el: a novella, valamint a humoreszk kategóriájában. Három tanuló viszont második lett: Tóth Kornélia (novella), Brnić Miroslav (humoreszk), és Balanyi Dénes (publicisztika).
2015. április 25-én Pálfi Krisztián második helyezést ért el Menetvágó az agynak című novellájával a köztársasági szintű KMV-n, Óbecsén.
Iskolánk képviselői, tanárukkal:slika1

Községi anyanyelvi verseny magyar nyelv és irodalomból

slika1A községi szintű anyanyelvi verseny 2015. március 14-én került megszervezésre a Nagybecskereki Gimnáziumban. A helybeli középiskolások mérték fel tudásukat magyar nyelvből. Iskolánkat hat tanuló képviselte. Közülük három tanuló harmadik helyezést ért el (az elsőből Gertner Viktor, a másodikból Szekula Albert, illetve a harmadik osztályosok kategóriájában Lackó Adrián 3. lett). képviselték iskolánkat Óbecsén, a körzeti versenyen.

Tóvízi Gabriella, magyartanár

A muzslyai szavalóversenyen

2015. március 12-én szavalóversenyen voltunk a muzslyai Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben. Négy tanulót vittem szavalni. Küzülük Csüllög Áron második helyezést ért el, Petőfi Sándor Bordal című versével.

Tóvízi Gabriella, magyartanár
slika1

Színházlátogatás

2014 novemberében ellátogattunk az Újvidéki Színházba. Az általam szervezett 52 személyes busszal mentünk. Diákjaink, tanáraink, igazgatónőnk, valamint az Egészségügyi Középiskola néhány tanulója nézhette meg a Csárdáskirálynő című remek előadást.

slika12015 áprilisában viszont 20 tanulómmal mentem az Újvidéki Színház A tavasz ébredése című középiskolásoknak szóló tanulságos előadását megnézni.

slika2Mindkét előadásról a gyerekek rengeteg élménnyel értek haza, el voltak ragadtatva a produkciókkal.

Tóvízi Gabriella, magyartanár