ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

Пријава испита за јануарски рок

Пријава ванредних, завршних и матурских испита за јануарски рок ће се одржати

од 19. decembra до 23. decembra 2016. године

у термину: од 08:00 до 12:00 часова

у секретеријату школе.

РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Презиме и име ученика оцена на испиту
Мицевски Небојша Врло добар (4)
Дидулица Немања, Добар (3)
Радовић Војислав, Врло добар (4)
Николовски Далибор, Врло добар (4)
Ђорђевић Милорад, Одличан (5)
Радивој Никола, Врло добар (4)
Ђукин Зорана, Одличан (5)
Валента Александар, Добар (3)
Момиров Јована, Врло добар (4)
Несторовић Ненад Одличан (5)
Буљ Никола

Врло добар (4)

Образовање одраслих

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА

 

ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ У ТРОГОДИШЊЕМ, ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ И ЈЕДНОГОДИШЊЕМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Датум креирања субота, 13 јануар 2016

У први разред средње школе уписују се лица са стеченим основним образовањем, у складу са посебним законом. (закон о основама система образовања и васпитања – у даљем тексту: „зоосов“, члан 99, став 1)

Након завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког или мајсторског образовања, у складу са посебним законом. („зоосов“, члан 99, став 4)

Редован ученика јесте лице које је у првом разреду средњег образовања и образовања за рад млађе од 17 године, а ванредан ученик – лице старије од 17 година. („зоосов“, члан 91, став 2)

Лице које је стекло средње образовање, а жели да се преквалификује или доквалификује, стекне специјалистичко или мајсторско образовање, плаћа школарину. („зоосов“, члан 91, став 5)

 

Поступак за упис у ЕГШ „Никола Тесла“ Зрењанин