О нама

Директор: Др Марија Серво

КО СМО МИ И ЧИМЕ РАСПОЛАЖЕМО?

ЕГШ Никола Тесла у Зрењанину основана је 1983. године, мада је традиција школовања електротехничке и грађевинске струке у граду дужа од сто година. Школу тренутно похађа 867 редовних ученика у 41 одељењу, на српском и мађарском језику.

У оквиру подручја рада Електротехнике у трајању од 4 године образују се:

Четворогодишњи  електротехнички:  

1. Електротехничар енергетике

2. Електротехничар   аутоматике

3. Електротехничар рачунара

4. Електротехничар електронике

5. Електротехничар електронике на мађарском наставном језику

6.Електротехничар аутоматике на мађарском наставном језику

 Трогодишњи електротехнички:

1. Електроинсталатер

2. Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

3. Електроинсталатер на мађарском наставном језику

4. Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје на мађарском наставном језику

Четворогодишњи грађевински:

1. Архитектонски техничар

 

 

Кадровски услови рада и сарадња са наставном базом

Врста посла, струка Стручна спрема Број запослених
Радници у школи
Директор VII 1
Руководилац практичне наставе VI 1
Руководилац теоријске наставе VII 1
Инжењер електротехника VII 24
Инжењер грађевинарства VII 7
Инжењер машинства VII 2
Инжењер архитектуре VII 3
Инжењер у практичној настави VII 9
Професори друштвених, природних и егзактних наука VII 56
Школски педагог VII 1
Библиотекар VII 1
Вероучитељ VII 3
Административно и помоћно особље
Секретар VII 1
Административно-технички радници VII, VI 4
Помоћни радници ( спремачице) IV, V 11
Техничко особље – домар IV 1
Радник на одржавању IV 1
УКУПАН БРОЈ РАДНИКА ЈЕ 128

 

Од 2008. године школа је званицно у програму реформе средњег стручног образовања. Оваква кадровска структура наставног особља је адекватан потенцијал за остваривање планираних образовно-васпитних задатака школе.

 

Просторије за извођење наставе у матичној згради

Ред.број                НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ                  БРОЈ

1.     Учионице опште намене                                         21

2.     Специјализоване учионице и кабинети                11

3.     Кабинет за рачунарство и информатику              3

4.     Библиотека са читаоницом                                      1

5.     Радионице за електро струку                               4

6.     Радионице за грађевинске струке                       4

 

Вишенаменски простор

Ред.број НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ БРОЈ
1. Зборница 2
2. Канцеларија директора 1
3. Канцел.административног особља 4
4. Канцел. школског психолога 1
5. Стан домара 1
6. Соба за архиву 1
7. Санитарни чвор 10
9. Хол 1
10. Централно Степениште 2
11. Магацин 1
12. Фискултурна сала 2
13. Свечана сала 1
14. Свлачионице 5

 

Објекти друштвене средине за остваривање програмских садржаја и задатака-социјални партнери школе

 1. ГИК „Банат”
 2. АД „Аутобанат”
 3. Ј.П. „Екектродистрибуција”
 4. Ј.П. „ТЕ-ТО”
 5. АД „Технорадионица”
 6. АД „Дијамант”
 7. Ауто сервис „Евроауто”
 8. Електрик
 9. НИС „Нафтагас”- „Одрзавање”
 10. АД „Војводина пут”
 11. „Електроинвест”
 12. ЈКП „Водовод”
 13. „ЛОГИЦ”
 14. Аутосервис „Скулић“
 15. Аутосервис „Јовановић”
 16. Аутосервис „Цуне”
 17. Аутосервис „Ковачевић”
 18. Аутосервис „Аутостарт”
 19. Аутосервис „Точак”
 20. Електро-треид
 21. Сервис „Реља јр”
 22. „Неимар”
 23. Радио Зрењанин
 24. РТВ „Сантос”
 25. РТВ Нови Сад
 26. РТС Београд

Ради остварења културних и других садржаја друштвене средине, школа сарађује са следећим институцијама:

Народни музеј                                                     Ликовна галерија

Школси диспанзер                                            Градска библиотека

Центар за социјални рад                                 Позориште “Тоша Јовановић”

Културни центар                                                Друге средње школе